Företagsinformation

Agent Introvert AB
Organisationsnummer: 559096-8607
Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg, Sweden

För att nå vårt dataskyddsombud kontaktar ni oss enligt instruktionerna längre ner på denna sida.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke gällande marknadsföring kan du alltid maila till oss på: inte-mer@sparverket.com

Du kan även fylla i formuläret här: Avregga från fler utskick

I och med den information som ni får ta del av på denna sida blir ni informerade om hur er data behandlas och hur den skyddas i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Integritet

Personlig data så som, men inte uteslutande enbart, kön, för-och efternamn, e-postadress, födelsedatum, adress, telefonnummer) samlas in för att kunna identifiera de personer som registrerar sig på våra hemsidor. Detta görs för att kunna utse vinnare av våra tävlingar men även för att under och efter deltagandet kunna skicka målgruppsanpassad reklam/ marknadsföring (via e-post, telefon, postala utskick, SMS, MMS och övriga elektroniska medier). Det kan även förekomma att ditt personnummer kan komma att inhämtas genom någon av våra samarbetspartners i syfte att säkerställa Din identitet. Följande information kan, utöver de som angavs ovan, sparas.

De svar på eventuella frågor (intressefrågor, undersökningar och motsvarande) som deltagaren frivilligt får besvara under tävlingsdeltagandet, IP-adress som används under deltagandet, tidsstämpel dvs datum/ tid vid tidpunkten för deltagandet, total tid (starttid och sluttid) vid deltagandet, den hemsida/ hemsidor som besöktes innan deltagandet, den webbläsare och version av (t ex Firefox, Chrome, Internet Explorer) som används vid registreringen. Dessa uppgifter sparas dels för att säkerställa bästa möjliga tekniska upplevelse av våra hemsidor t ex anpassa design utifrån vilken webbläsare som används men även för att undvika missbruk/ fusk/ olaga intrång etc för våra tävlingar. Cookies & social plug ins.

På de hemsidor/ webbsidor där tävlingarna arrangeras används även cookies (kallas även ibland ”kakor” på svenska). Cookies är små textfiler som lagras på din dator. Cookie-filer gör ingen skada på din dator. De består endast av text och kan inte innehålla virus. Filerna tar praktiskt taget ingen plats. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator, kakan har då ett utgångsdatum. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen förra gången. När utgångsdatumet passerats raderas kakan när användaren återkommer till den webbplats som skapade den. Den andra typen av cookies kallas sessions cookies (sessionskakor) och saknar utgångsdatum. Under tiden en användare är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk denne har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på användarens dator, utan försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Sparverket.com använder den personliga information (kön, för- och efternamn, e-postadress, postadress, födelsedatum, telefonnummer etc) samt svar på de frågor/ undersökningar som kan förekomma i samband med deltagandet samt den tekniska informationen (cookies etc) för olika ändamål t ex:

1. För att kunna skicka skicka målgruppsanpassad information av marknadsförande karaktär inklusive reklam, erbjudanden och information om produkter/ tjänster via postala utskick, SMS, MMS, telefon, e-post. Detta för att möjliggöra varumärken/sponsorer/företag (vilka visas via länken ”sponsorer”) att kunna skicka skicka information/ reklam/ information utifrån de svar som har angetts av deltagarna i samband med tävlingen.

2. För att hantera/administrera vår databas

3. För att tredje part ska kunna kontakta dig med relevanta och intressant information/ reklam/ erbjudanden

4. För att kunna genomföra marknadsundersökning och analyser – för att kunna förbättra våra tjänster, hemsidor och det innehåll som visas för alla som besöker våra hemsidor.

Publicering av personlig information av vinnare

Genom att delta och registrera sig för/i någon av de tävlingar & undersökningar vi genomför godkänner respektive deltagare, att vid eventuell vinst, tillåta att vi använder vinnarens namn, bild- och videomaterial samt en kommentar angående vinsten och tävlingen. Informationen om vinnarna kommer att användas av oss dels för att visa alla tävlingsdeltagare vilken deltagare som vann tävlingen men även för övrig marknadsföring/reklam i någon form av där vi har verksamhet. Denna marknadsföringen kan ske t ex i form av publicering på hemsidor, via e-postutskick, banners och övrig elektronisk kommunikation samt övriga marknadsföringskanaler. Respektive deltagare är, genom att delta i tävlingen,  medveten om och införstådd om dessa förutsättningar för att delta i tävlingen och för att få eventuell vinst.

Hantering av personlig information

Personlig data, som ovan nämns, sparas för att kunna genomföra och administrera respektive tävling. Inga personliga uppgifter sparas eller lämnas vidare utan respektive deltagares samtycke. Detta samtycke ges genom att deltagare godkänner Tävlingsvillkoren och denna Integritetspolicy. Annonsören kommer enbart att lämna respektive personliga data vidare i det fall en deltagare har genomfört en beställning eller dylikt av en produkt/ tjänst i samband med deltagandet samt till de samarbetspartners vilka har angetts i samband med registreringen.

Annonsören vill härmed poängtera att respektive deltagare har därmed gett sitt godkännande/ medgivande, dvs en så kallat opt-in, till både Sparverket.com’s/Agent Introvert AB och dess samarbetspartners. Dessa får därigenom kontakta respektive deltagare med information/ reklam/ erbjudanden etc via e-post, telefon, SMS/ MMS, postala utskick. Annonsören vill poängtera att det i stor utsträckning rör sig om olika produkter/ tjänster som kommer att marknadsföras. Exempelvis kan en tävlingsdeltagare bli uppringd av en av våra samarbetspartners som vill informera alternativ vill sälja en produkt/ tjänst. Som all marknadsföring och reklam är det helt frivilligt att köpa de produkter/ tjänster som marknadsförs och är något som respektive tävlingsdeltagare frivilligt bestämmer.

Sponsorerna kan även komma att göra analyser på aggregerad nivå med hjälp av icke-identifierande data såsom kön, ålder, bostadsort med mera, i syfte att utvärdera utfallet av direktmarknadsföringskampanjer.

Det är möjligt att begära att bli borttagen från vår databas genom att skicka ett e-mail till vår DPO/Personuppgiftsombud.

Så här kan du skriva:

Till Sparverket.com’s Personuppgiftsombud
Härmed gör jag min ansökan om att bli raderad från er databas tillkännagjord.

Ort: ______________________________
Datum: ______________________________
Namnteckning: ______________________________
Namnförtydligande: _________________________
Personnummer: ____________________________
Adress: ____________________________________
E-postadress: ______________________________
Telefonnummer: ______________________________

OBS! Du måste skiva ut & skriva under din ansökan eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-mail utan du får bifoga ditt utdrag som ett scannat dokument och skicka till inte-mer@sparverket.com. Märk e-mailets ämne med ”Radering av personuppgifter från Sparverket.com”.

Du kan även enkelt använda detta formulär för att dra tillbaka ditt samtycke: Avregga från fler utskick

Genom att begära att bli borttagen från vår databas förfaller även din vinstchans. Annonsören kommer i förekommande fall enbart att spara de uppgifter som denne är enligt gällande lag tvingad att spara. Annonsören kommer, om det är rättsligt tvingande av någon juridisk instans, att lämna ut personlig information vid behov utan respektive persons medgivande.

Du har också möjligheten att skriftligen begära ut ett registerutdrag på dessa uppgifter vi är tvingade att spara. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen. Du kan även läsa mer om detta under punkt 5 i denna Integritetspolicy.

Ändringar/ tillägg

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst utan förvarning kunna göra ändringar i denna integritetspolicy. Framförallt i de situationer där en ny lag eller branschöverenskommelser uppstår som innebär att vi bör ändra denna eller om vi anser det motiverat att ändra denna av övriga skäl.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke.

För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter krävs att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster och tävlingar på vår domän.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna i stycket i slutet av denna text. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter vi har kring samtycket och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Vill deltagaren dra tillbaka sitt marknadsföringssamtycke kan även deltagaren vända sig till följande e-mail: inte-mer@sparverket.com och följa de instruktionerna som återkopplas därifrån.

Du kan också alltid enkelt dra tillbaka ditt marknadsföringssamtycke med följande länk: Avregga från fler utskick

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. T.ex. om du begär att vi blockerar framtida tävlingsdeltaganden med dina personuppgifter eller om det krävs att vi rättsligt lagrar historiken kring hur vi behandlat ditt samtycke/deltagande tidigare.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta på ovanstående adress. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.
Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Du skriver och begär ett registerutdrag från oss till vår DPO/Personuppgiftsombud. OBS! Du måste skiva ut & skriva under din ansökan eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-mail utan du får bifoga ditt utdrag som ett scannat dokument och skicka till DPO@sparverket.com. Märk e-mailets  ämne med ”Personuppgiftsutdrag från Sparverket.com”.

Du kan alltid enkelt dra tillbaka ditt samtycke med följande länk: Avregga från fler utskick

Övrigt

Vill deltagaren avanmäla sig från tävlingen ska alltid deltagaren i första hand vända sig till följande e-mail: inte-mer@sparverket.com

Som tillägg till denna integritetspolicy tillkommer även de villkor som gäller för respektive tävling samt tillhörande användarvillkor. Dessa villkor finns att läsa här: Tävlings- & Användarvillkor

Domänen Sparverket.com ägs och förvaltas av Agent Introvert AB med organisationsnummer: 559096-8607
och har postadressen; Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg, Sweden.